08-640 75 80 info@lundek.se

Om oss

Det här är Lundek

Lundek Elkonsult har sitt kontor i Skarpnäck i södra Stockholm. Företaget ågs till 100% av Stockholms Eltjänst AB.

På företaget tjänstgör elkonsulter med lång erfarenhet från elinstallationsbranschen. Vi har ett stort nätverk av kvalificerade företag/personer och kan därför åta oss skiftande uppdrag.

Huvudsakligen arbetar vi mot större fastighetsägare, byggföretag, kommuner, organisationer och myndigheter.

Arbetssätt/ hjälpmedel/ egenkontroll/ miljö

Vi arbetar i CAD-programmet MagiCad för Autocad. Vi projekterar i 3D och BIM.

Vårt kvalitetssystem baseras på anpassade  checklistor och miljödokument.

Vad vi kan utföra

  • Projektering av kraft-, belysnings- och teleanläggningar.
  • Projektering billaddare
  • Projektering solpaneler
  • Utredningar och besiktningar
  • Mätningar och analyser
  • Energieffektiviseringar

 

Vi projekterar ofta totalentreprenader åt elinstallationsföretag men upprättar även kompletta förfrågningshandlingar (inkl AF-del) enligt AMA på på genomförande entreprenader för externa beställares räkning. Även besiktning samt teknisk och ekonomisk kontroll och uppföljning av elinstallationer tillhör uppdragen. Vi har stor erfarenhet från samarbete med arkitekter, ljuskonsulter och fabrikanter.

FÖRSÄKRINGAR OCH EKONOMI

Lundek har komplett konsultförsäkring hos Länsförsäkringar.

Lundek har högsta kreditrating (AAA)